Demonstrasjon mot innføring av EUs Tobakksdirektiv og dampeprodukter.

demo

Lørdag 12 desember 2015 kl. 14.00 er det demonstrasjoner flere steder i landet i regi av Norsk Dampselskap, mot innføring av EUs Tobakksdirektiv i forhold til dampeprodukter. Hvis dette blir innført i Norge, vil alt utstyr som finnes på markedet i dag være ulovlig. Kun sigalikes og lignende vil bli godkjent av norske myndigheter.

I Oslo er demonstrasjonen på Eidsvolls plass utenfor stortinget. https://www.facebook.com/events/999514776738743
I Trondheim er demonstrasjonen utenfor Tinghuset i munkegata. https://www.facebook.com/events/1661955677395328/I Bergen er det demonstrasjon på Øvre Vågsalmenningen
https://www.facebook.com/events/920309881389261/

Les mer om Norsk dampselskap sitt syn på Helsedirektoratets høringsnotat her: http://www.minervanett.no/lovlige-e-sigaretter-en-bloff/

Her finner du Høringsnotatet fra Helsedirektoratet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-implementering-av-tobakksproduktdirektivet-201440ef--forslag-til-endringer-i-tobakksskadeloven/id2458896/

Bli medlem i Norsk Dampselskap her http://www.norsk-dampselskap.no/addmember.php

kaffe-vs-esig